int(2)

Novinky

 1. Zábrany proti ptactvu - AKCE

  1.6.2019

  Od 1.6. do 30.6. nabízíme 25% slevu na montáž hrotových zábran Birdoff B50 proti holubům.

  Akce platí na standardní montáž ve výškách i instalaci horolezeckou technikou.

 2. Výškové práce Praha

  23.3.2019

  Začíná letní sezona a proto neváhejte objednat stavební výškové práce včas!

  Při objednávce prací ve výškách s více než 40-ti denním předstihem poskytujeme 5% slevu.

 3. Zima se blíží

  19.11.2016

  Vážení klienti opět Vám nabízíme kontrolu střech a okapů před nadcházející zimou. Cena za kontrolu činí u běžného bytového domu 1500,- Kč + DPH. K tomu od nás dostanete slevu 20% na případný úklid sněhu ze střechy.

« Novější | Starší »

Povolení ke kácení stromů

Zákon 114/1992 Sb.

§ 8Povolení ke kácení dřevin

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno

jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického

významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany

přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u

železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním

úřadem.

(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů

nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při

správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a

plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních,

není li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně

nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit. Omezit nebo

zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou

charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním

předpisem.

(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen

život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede

kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené

zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období,

ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí