int(1)

Novinky

 1. Kontrola střech před zimou

  15.10.2020

  Nezapomeňte si včas objednat kontrolu vaší střechy a okapů.

 2. Prázdniny se blíží

  6.6.2019

  Letní prázdniny se pomalu blíží a proto doporučujeme výškové práce objednat včas a vyhnout se tak zářijovému shonu. Na objednávky s více než 40-ti denním předstihem navíc poskytujeme 5% slevu.

 3. Výškové práce - čištění fasád

  6.6.2019

  Již čtvrtou sezonu nabízíme čištění fasád horkou vodou a párou. Používáme stroje a čistící chemii od firmy Karcher. Pro bytová družstva nabízíme 10% slevu.

Starší »

Povolení ke kácení stromů

Zákon 114/1992 Sb.

§ 8Povolení ke kácení dřevin

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno

jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického

významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany

přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u

železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním

úřadem.

(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů

nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při

správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a

plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních,

není li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně

nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit. Omezit nebo

zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou

charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním

předpisem.

(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen

život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede

kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené

zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období,

ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí