int(1)

Novinky

 1. Kontrola střech před zimou

  15.10.2020

  Nezapomeňte si včas objednat kontrolu vaší střechy a okapů.

 2. Prázdniny se blíží

  6.6.2019

  Letní prázdniny se pomalu blíží a proto doporučujeme výškové práce objednat včas a vyhnout se tak zářijovému shonu. Na objednávky s více než 40-ti denním předstihem navíc poskytujeme 5% slevu.

 3. Výškové práce - čištění fasád

  6.6.2019

  Již čtvrtou sezonu nabízíme čištění fasád horkou vodou a párou. Používáme stroje a čistící chemii od firmy Karcher. Pro bytová družstva nabízíme 10% slevu.

Starší »

Je školení BOZP jen povinnou rutinou?

Následující článek Vás, doufám, přesvědčí o opaku, a zároveň Vám nastíní jednotlivé možnosti, jak předcházet tragickým nehodám, velmi často způsobených v důsledku porušení bezpečnosti práce. „Dělník se zřítil při opravě ze střechy, těžce se zranil.“ „NEŠTĚSTÍ! Dělník se zřítil ze střechy kostela! Je v kritickém stavu!“ „Dělník se těžce zranil! SPADL Z LEŠENÍ!“ „Za porušení bezpečnosti práce DĚLNÍK ZAPLATIL ŽIVOTEM!“ … Výše uvedená slova nejsou pouze „strašákem“ – bohužel se jedná o krutou realitu. Porušování pravidel bezpečnosti práce se opravdu nevyplácí!

Daň, kterou člověk za porušení bezpečnosti práce zaplatí, je totiž mnohdy velmi vysoká. Několik šťastlivců vyvázne jen s páru škrábanci, avšak mnoho dalších takové štěstí již nemá. Následující příklad mluví za vše. V Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm se v červenci tohoto roku zřítil z žebříku při natírání střechy čtyřiačtyřicetiletý muž. Svým zraněním, po pádu z šestimetrové výšky, bohužel po převozu do nemocnice podlehl. Příčinou této tragické nehody je zřejmě právě nedodržení bezpečnosti práce! Další případ na sebe nenechal dlouho čekat – 17. září vyjíždí posádka rychlé pomoci k muži, který spadl ze střechy v Horních Tošanovicích. Jak můžete sami vidět, důsledky porušení bezpečnostních zásad jsou opravdu hrozivé. Veškeré výškové práce jsou vždy spojeny se značným rizikem pádu. Přitom těmto tragédiím lze poměrně snadno předejít použitím vhodných systémů, které zabezpečí osoby proti pádu.

Proč se tedy nepoužívají? Důvodem může být vidina úspory peněz či pouhá „lidská naivita“ - „Mě se přece nemůže nic stát…“ I přes stále narůstající počet tragických případů, je bezpečnost práce na střechách stále opomíjena. Zvláště pracovníci ve stavebnictví, malíři, natěrači, ale i další, kteří vykonávají výškové práce, jsou vystavováni velkému nebezpečí úrazů. Kupříkladu riziko úrazu na stavbě s následkem smrti je v celosvětovém měřítku třikrát vyšší než u ostatních profesích. Pády z výšky jsou nejčastější příčinnou úrazů na staveništích v Evropě. Evropské průzkumy dokazují, že velké množství těchto zbytečných úrazů je zaviněno především nekázní pracovníků či nedostatečnými ochrannými opatřeními.

Ochranu proti pádu lze zajistit přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, mezi které patří zejména technické konstrukce uvedené v následujících řádcích. Je potřeba vědět, že pracovat bez kolektivního či osobního jištění lze maximálně do výšky 1,5 metru. Pokud se však jedná o pracoviště, která jsou například špatně osvětlená, je vhodné použít tato jištění i při výškách nižších. V případě, že pracujete ve výškových prostorách, které nejsou chráněny před povětrnostními vlivy, musíte při teplotě prostředí nižší než -10 °C svou práci přerušit. Na tento fakt se velmi často zapomíná!

Mezi primární způsoby zabezpečení proti pádu patří zejména poklopy, dočasná ochranná hrazení, dočasné ochranné zábrany apod. Zabránit pádům z výšky lze instalací ochranného zábradlí na hranách velkých otvorů či stropů. Tato zábradlí musí mít předepsanou podlahovou zarážku. V případě, že jsou prováděny pouze krátkodobé práce, může být použito i zábradlí, které se skládá alespoň z horní vodorovné tyče upevněné ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích doplněné jednou mezilehlou vodorovnou střední tyčí. Dobře mohou posloužit také ochranná hrazení, která umožňují dočasné odstranění či jednoduché přemístění na jiné místo. Nejčastěji se s nimi setkáme u liniových staveb nebo na komunikacích.

Pokud nemáte z organizačně technických důvodů možnost použít primární způsoby zabezpečení, lze využít i sekundární zabezpečovací prvky proti pádům pracovníků či předmětů z výšky. Osvědčená jsou záchytná lešení, záchytné sítě, dočasná lešení, dočasné pracovní plošiny a další. Při malířských a natěračských pracích se považuje za splnění požadavků bezpečnosti práce provádění těchto prací z pracovních podlah, které jsou k tomuto upraveny. V případě, že je pro Vás instalace primárních či sekundárních zabezpečovacích prvků příliš nákladná nebo obtížná, můžete přistoupit také k osobnímu zajištění.

Nejčastěji se využívají bezpečnostní lana, bezpečnostní pásy, bezpečnostní postroje, samonavíjecí kladky, bezpečnostní brzdy, zachycovací postroje, ale i další. Při určení toho, který z uvedených prostředků použít, vždy závisí na posouzení konkrétní situace. Mezi nejrozšířenější patří bezpečnostní pásy, které můžete využít například při práci na skloněných střešních plochách, ale také jako způsob vyloučení pádu přes okap. Při pohybu na pracovním žebříku ve velké výšce jsou používány zachycovací postroje. Osobní ochranné zajištění proti pádu z žebříku musí používat pracovník v případě, že stojí ve výšce větší než 5 m.

K aplikacím prostředků primárního, sekundárního či osobního jištění proti pádu je potřeba provádět pravidelná školení. Při použití prostředků osobního zajištění je povinen zaměstnance s návodem jejich používání seznámit dodavatel stavebních prací. Vhodnou volbu prostředku zajištění i jeho ukotvení určuje zpracovatel pracovního postupu. V případech, kdy se jedná jen o jednoduchou práci, která nevyžaduje zpracování technologického postupu, určuje místo upevnění zaměstnanec řídící práci ve výšce. Základní problém v této oblasti spočívá především v nízké znalosti povinností, a to jak u projekčních kanceláří, tak i u zadavatelů stavby a jejich provozovatelů. Setkáváme se se špatnou přehledností v příslušných právních normách, což je bohužel obecným problémem našeho právního řádu. Ani profesní komory dostatečně dobře neplní svou roli. Ty by mohly poskytovat svým členům dostatek potřebných informací v oblasti právních předpisů, a dále na úseku bezpečnosti práce ve výškách, tedy na střechách apod.

Pády ze střech mají téměř vždy velmi vážné následky. Nedostatečné řešení bezpečnosti při výškových pracích je stále velkým problémem. Proto používání bezpečnostních opatření, včetně dodržování bezpečnostních pravidel, je rozhodně tou správnou volbou! Co říci na úplný závěr? Za zmínku možná stojí upozornění, že od dubna letošního roku je v platnosti nová právní úprava, která zavádí mnohem přísnější pravidla v oblasti bezpečnosti práce. V případě, že porušíte bezpečnost práce, hrozí Vám nově pokuta až 2 miliony korun! Přitom neplnění základních povinností v oblasti bezpečnosti práce je mimo jiné nejčastěji zjišťováno právě při prací ve výškách.

 

Za Centrum malířů Mgr. Lucie Pilíková, DiS.

www.malirske-listy.cz/inpage/je-skoleni-bozp-jen-povinnou-rutinou